Kunstkoopregeling

Galerie Frans Houben hanteert een eigen kunstkoopregeling.

Wij bieden u de mogelijkheid om uw kunstaankopen op een aantrekkelijke manier gespreid te betalen.

De voorwaarden zijn als volgt:
– Deze regeling geldt voor objecten vanaf € 1.750,00
–  De aanbetaling bedraagt € 1.000,00
– Het restantbedrag kan in maximaal 12 maanden betaald worden
– Er  wordt geen rente berekend

 
Galerie Frans Houben has its own art purchase arrangement.

We offer you the opportunity to pay for your art purchases in an attractive way.

The conditions are as follows:
– This arrangement applies to objects from € 1,750.00
– The down payment is € 1,000.00
– The remaining amount can be paid in a maximum of 12 months
– No interest is charged