De Kapel te Zenderen

Groot glas-in-lood kunstwerk in restaurant De Kapel

“Verbinding” is de naam van het nieuwe glas-in-lood kunstwerk dat in de De Kapel prijkt. Waar voorheen een dichte muur zat, hangt nu deze echte eye-catcher, gemaakt door kunstenaar Frans Houben

Het staat voor verbinding in mens en natuur, aldus Frans Houben, de kunstenaar van dit prachtwerk.
Wanneer het licht op het raam valt, is er een prachtig schouwspel te zien op de vloer. Het sluit perfect aan bij de inrichting en de sfeer van de nieuwe kapel, dat modern en kleurrijk is.

Samen genieten bij restaurant De Kapel

Samen genieten van eten, drinken en gezelligheid. Dat is waar het om draait in De Kapel. De Kapel is met dit concept compleet vernieuwend, maar blijft toch authentiek door de unieke locatie, de oude kapel. Bestaande elementen van deze kapel mengen hier met moderne kleuren en interieur. Dit is ook terug te zien in het grootse glas-in-lood kunstwerk dat achter in de foodbar prijkt en in de bar en de keuken. Deze bevinden zich namelijk in het midden van de ruimte, waar je direct zicht op hebt om de belevenis compleet te maken.

 

       

Large stained glass artwork in restaurant De Kapel “Connection” is the name of the new stained-glass work of art that adorns the De Kapel.

Where previously there was a closed wall, this real eye-catcher now hangs, made by artist Frans Houben.

It stands for connection in man and nature, according to Frans Houben, the artist of this magnificent work. When the light hits the window, there is a beautiful spectacle on the floor. It fits in perfectly with the design and atmosphere of the new chapel, which is modern and colorful.

Enjoy together at restaurant De Kapel

Enjoy food, drink and socializing together. That is what De Kapel is all about. De Kapel is completely innovative with this concept, but still remains authentic due to its unique location, the old chapel. Existing elements of this chapel mix here with modern colors and interior. This is also reflected in the grand stained glass artwork that adorns the back of the food bar and in the bar and kitchen. These are located in the middle of the room, where you have a direct view to complete the experience.