Boek “Nr. 21”

Een verbijsterende en onverbiddelijke bestseller

NR. 21 is de titel van de indringende, somtijds rauwe, memoires van Frans Houben over zijn leven in een Rooms Katholiek jongensinternaat. Met broeders die hun handen niet thuis kunnen houden en elke vorm van verzet er medogenloos uitranselden. Met paters en broeders die hun ogen sloten voor wat er allemaal gebeurt en misstanden onder het tapijt vegen. Met echte vrienden en met jongens die je nooit kunt vertrouwen. Met een moeder die wanhopig probeert het contact te herstellen. Met de verlokkingen van het leven buiten het internaat. En gelukkig ook met de paar goedwillende broeders, paters en leraren die het beste uit de jonge Frans naar boven proberen te halen.

NR. 21 is gesigneerd in de galerie verkrijgbaar. Indien u graag een gesigneerd exemplaar wilt ontvangen, maar u bent niet in de gelegenheid naar de galerie te komen, sturen wij u het boek graag, gesigneerd (!) op
(prijs boek:€ 19,95; verzendkosten: € 4,00). U kunt ons hiervoor een mail sturen met uw adresgegevens.
Email: info@franshouben.nlFransHoubenNr.21 boekomslag HR_PT1.pdf, page 1 @ Preflight ( 204474_CoverNr.21.indd )

Enkele recensies:

De Limburger: “De werkelijkheid over een onmenselijk systeem”

Tubantia: “Een indringende en onthutsende ervaring”

NRC: “Een aanklacht tegen machtswellust”

Frans Houben: “God keek toe en schudde zijn hoofd”

 

A mind-boggling and unrelenting bestseller

NO. 21 is the title of Frans Houben’s poignant, sometimes raw memoirs about his life in a Roman Catholic boarding school for boys. With brothers who cannot keep their hands to themselves and who brutally beat up any form of resistance. With fathers and brothers who closed their eyes to what is happening and sweep abuses under the rug. With real friends and with boys you can never trust. With a mother desperately trying to reconnect. With the enticements of life outside the boarding school. And fortunately also with the few well-meaning brothers, fathers and teachers who try to bring out the best in young Frans.

NO. 21 is available signed in the gallery. If you would like to receive a signed copy, but you are not able to come to the gallery, we will gladly send you the book, signed (!)
(book price: € 19.95; shipping costs: € 4.00). You can send us an email with your address details. Email: info@franshouben.nl

Some reviews:

De Limburger: “The reality of an inhumane system”

Tubantia: “A penetrating and disconcerting experience”

NRC: “An indictment of lust for power”

Frans Houben: “God watched and shook his head”