Galerie

De werken in de Galerie van Frans Houben zijn expressief. Ze hebben een felle, krachtige, energieke lading, ondanks het transparante en breekbare materiaal waarmee is gewerkt. De glaskunstwerken zijn van een pure eenvoud, maar de emotie spat er vanaf.

De objecten zijn in de eerste plaats visualisaties van zijn eigen gevoelens en herinneringen. In ieder werk probeert hij pure zuiverheid te vinden, in de wetenschap dat niets moeilijker is dan het bewaren van eenvoud. Houben: “Goethe zei: In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister. Minder is meer. Dat geldt ook voor mijn werk. De enige manier om puur te kunnen creeren, is volkomen vrij te zijn  in je denken en doen. Iedere belemmering van buiten is een blokkade die zichtbaar wordt in je kunstwerken.”

Op deze pagina ziet u zowel reeds verkochte als nog aanwezige kunstwerken. Deze pagina geeft geen volledig overzicht van alle aanwezige kunstwerken in de galerie.   Als u met de muis over de foto gaat, ziet u een balkje met de afmeting verschijnen.

Die Werke in der Galerie von Frans Houben sind expressiv. Sie haben, trotz des transparenten und zerbrechlichen Materials, eine leuchtende, kräftige und energievolle Ausstrahlung. Die Glaskunstwerke sind in purer Schlichtheit geschaffen, aber strahlen trotzdem unglaublich viele Emotionen aus. Sie visualisieren Frans´ persönliche Gefühle und Erinnerungen. In jedem seiner Werke versucht er pure Reinheit zu finden, wissend, dass nichts schwieriger ist als die Bewahrung der Einfachheit.
Houben: „Goethe sagte mal: In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister. Weniger ist mehr. Dies zählt auch für mein Werk.“
Man kann nur etwas Reines kreieren, wenn man vollkommen frei in seinem Denken und Handeln ist. Jede Einschränkung ist eine Blockade, die sichtbar wird in den Kunstwerken.

Auf dieser Website sind sowohl bereits verkaufte als auch noch verfügbare Werke zu sehen. Es handelt sich jedoch nicht um eine vollständige Übersicht aller noch zu erwerbenden Werke.
Wenn sie mit der Maus auf das gewünschte Objekt gehen, erscheinen die Abmaße des Kunstwerkes.

The works in Frans Houben’s Gallery are expressive. They have a fierce, powerful, energetic charge, despite the transparent and fragile material used. The glass artworks are of a pure simplicity, but the emotion is radiant.

The objects are primarily visualizations of his own feelings and memories. In every work he tries to find pure purity, knowing that nothing is more difficult than keeping simplicity. Houben: “Goethe said: In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister. Less is more. That also applies to my work. The only way to create pure is to be completely free in your thinking and doing. Every obstruction from outside is a blockage that becomes visible in your artworks.