Galerie

De werken in de Galerie van Frans Houben zijn expressief. Ze hebben een felle, krachtige, energieke lading, ondanks het transparante en breekbare materiaal waarmee is gewerkt. De glaskunstwerken zijn van een pure eenvoud, maar de emotie spat er vanaf.

De objecten zijn in de eerste plaats visualisaties van zijn eigen gevoelens en herinneringen. In ieder werk probeert hij pure zuiverheid te vinden, in de wetenschap dat niets moeilijker is dan het bewaren van eenvoud. Houben: “Goethe zei: In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister. Minder is meer. Dat geldt ook voor mijn werk. De enige manier om puur te kunnen creeren, is volkomen vrij te zijn  in je denken en doen. Iedere belemmering van buiten is een blokkade die zichtbaar wordt in je kunstwerken.”

Op deze pagina ziet u zowel reeds verkochte als nog aanwezige kunstwerken. Deze pagina geeft geen volledig overzicht van alle aanwezige kunstwerken in de galerie.   Als u met de muis over de foto gaat, ziet u een balkje met de afmeting verschijnen.

The works in Frans Houben’s Gallery are expressive. They have a fierce, powerful, energetic charge, despite the transparent and fragile material used. The glass artworks are of a pure simplicity, but the emotion is radiant.

The objects are primarily visualizations of his own feelings and memories. In every work he tries to find pure purity, knowing that nothing is more difficult than keeping simplicity. Houben: “Goethe said: In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister. Less is more. That also applies to my work. The only way to create pure is to be completely free in your thinking and doing. Every obstruction from outside is a blockage that becomes visible in your artworks.